HITRO

Naziv projekta:

Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja

Program:

Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Prioritetna os programa:

Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja

Tematski cilj:

Jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitost  javnih uprava

Investicijski prioritet:

Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i dionika te učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija.

Slika 1. Praktične reševalne vaje iz ruševin.JPG

Ukupna vrijednost projekta:


808.163,58 EUR od čega su iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena sredstva u iznosu od 686.939,03 EUR (85%).

Vremensko razdoblje provedbe projekta:    01.10.2018. - 31.1.2021.
 

O PROJEKTU HITRO
Zajednički izazovi na programskom području sa kojima se susreću projektni partneri su izazovi na području sigurnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa. Konkretni izazovi slovenske strane partnerstva je velika izloženost potresima. Teritorij općine Črnomelj nalazi se na području na kojemu se mogu pojaviti potresi koji uzrokuju veća oštećenja (VIII. stupanj prema europskoj markoseizmološkoj skali EMS). Hrvatska strana partnerstva odnosno područje grada Duge Rese sve je češće izloženo poplavama te se nalazi na području velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Ključna ideja projekta „HITRO - Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja“ je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični tim zaštite i spašavanja koje će u slučaju katastrofalnog događaja biti spremni reagirati i ublažiti posljedice prirodnih i drugih katastrofa. Druga važna komponenta projekta je rad na osvješćivanju i edukaciji građana o načinu ponašanja u takvim situacijama te promocija odgovornog ponašanja prema okolišu.

Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja